Ajankohtaista

Klikkaa otsikkoa päästäksesi lukemaan koko tekstin

Tou 28

Talkoita

Valkaman kosteikon alkuraivaustyöt ovat käynnistyneet ja talkoot jatkuvat tiistai-iltana 2.6.2020. Tervetuloa! Seuraa näiden osalta tiedotteita Facebookissa

Puhdas Mannervesi ry on käynnistänyt ensimmäisen hankkeensa, jonka kesto on kaksi vuotta. Kuormitus kuriin on vesistökunnostushanke, jossa teetetään kuormitusselvitys Mannerveden valuma-alueesta, rakennetaan kaksi kosteikkoa vähentämään Mannerveteen kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja teetetään yleissuunnitelma Mannerveden Pyhämaan puolen...

Järjestimme piirustuskilpailun Pyhärannan ja Pyhämaan alakouluille. Kilpailun teemana oli piirtää millaisia mielikuvia puhdas Mannervesi herättää.

Suomen ympäristökeskus julkaisi uudet pintavesien ekologisen tilan luokitukset elokuun lopulla. Vesien ekologinen tila arvioidaan kuuden vuoden välein. Mannerveden osalta luokittelussa ei tapahtunut muutoksia ja tila luokitellaan edelleen tyydyttäväksi. Ihodenjoki luokitellaan nykyään voimakkaasti muutetuksi, mikä saattaa johtua käytössä olleista...