Maalajien huuhtoutumisriski Metsäkeskuksen karttapalvelussa

29.09.2020

Metsäkeskuksen ja GTKn. yhteisessä karttapalvelussa voi tarkastella maalajien huuhtoutumisriskiä eri uomien varrella. huomattava on että myös metsätalouden aiheuttamat  ravinnevalumat kuormittavat vesistöjä.