Puhdas Mannervesi ry

Puhdas Mannervesi ry

Kaikkien pyhärantalaisten, uusikaupunkilaisten, pyhämaalaisten ja mökkiläisten asialla!

Onko meressä mukava uida?

Kalastatko Mannervedessä?

Vuosikokous 20.04.2023 klo 18:00 alkaen! Kts Ajankohtaiset tapahtumat.

Ihodenjoen lasku 23.04.2023. Lisätietoa Ajankohtaiset tapahtumat.

Samana päivänä 23.04 voi tulla tutustumaan Valkaman kosteikolle ja nauttimaan vaikkapa kupin kahvia. Olemme paikalla klo 14-16. Kosteikko ja lintulava on toteutettu Kuormitus kuriin –hankkeessa, joka alkoi vuonna 2019 ja päättyi 2022 vuoden lopussa.

Puhdas Mannervesi ry


LIITY SINÄKIN ja pidetään Mannervesi puhtaana!Santtion talvea tammikuussa 2023.Iloista Joulua ja puhdasta vuotta 2023 kaikille Mannerveden ystäville!Puhdas Mannervesi tapahtuma Pyhärannan Santtion rannassa 6.8.2022 klo 12:00 alkaen!

katso myös Ajankohtaiset tapahtumat.

Puhdas Mannervesi ry on Mannervedellä ja sen valuma-alueella toimiva vesiensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Mannerveden vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa, sekä vesistön kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä.

Mannervesi on matala ja suojaisa merenlahti Pyhärannan ja Uudenkaupungin Pyhämaan välissä. Vedenvaihtuvuus on Mannervedellä vähäistä ja rehevöitymisen merkit ovat nähtävissä sinileväkukintoina, veden samentumisena sekä vesikasvillisuuden lisääntymisenä. Mannervesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi vuodesta 2013 lähtien.

Mannerveteen virtaa 19 kilometriä pitkä Ihodenjoki, joka saa alkunsa Otajärvestä. Ihodenjoen keskivirtaama on noin 1,5 m3/s ja valuma-alueen pinta-ala 191 km2. Ihodenjoki on luokiteltu voimakkaasti muokatuksi joeksi. Ihodenjoen lisäksi Mannerveteen virtaa muutamia pienempiä uomia, kuten Alhonoja ja Joensuunperänjoki Pyhärannassa sekä Otanpäänoja Pyhämaalla. Ravinnekuormituksen lähteitä Mannervedellä ovat muun muassa maaperästä huuhtoutuminen, maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä kalankasvatus.

Puhdas Mannervesi ry perustettiin toukokuussa 2019 alueen asukkaiden toimesta, koska Mannerveden veden laadun heikkeneminen oli herättänyt keskustelua asukkaiden ja mökkiläisten parissa usean vuoden ajan.

Mannerveden valuma-alue
Mannerveden valuma-alue

Varsinais-Suomen pintavesien ekologinen tila 2019

Värien merkitykset: