Puhdas Mannervesi ry

Yhteistyö on voimaa Mannervedenkin äärellä!

Valoisaa ja kirkasta Juhannusta 2023 Mannerveden äärelle!

Pyhärantalaisten ja pyhämaalaisten asialla. Unohtamatta mökkiläisiä.

Ja välissä vain vettä.

Pidetään se puhtaana.

Kaikkien pyhärantalaisten, uusikaupunkilaisten, pyhämaalaisten ja mökkiläisten asialla!

Harrastatko kalastamista, veneilyä, uimista, melontaa, mökkeilyä tai asutko peräti Mannerveden rannalla.

Jos näin on, liity Puhdas Mannervesi yhdistykseen

ja auta pitämään Mannervesi puhtaana!
Laitilan Sanomien juttu Valkaman kosteikosta!


Santtion talvea tammikuussa 2023.Iloista Joulua ja puhdasta vuotta 2023 kaikille Mannerveden ystäville!Puhdas Mannervesi tapahtuma Pyhärannan Santtion rannassa 6.8.2022 klo 12:00 alkaen!

katso myös Ajankohtaiset tapahtumat.

Puhdas Mannervesi ry on Mannervedellä ja sen valuma-alueella toimiva vesiensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Mannerveden vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa, sekä vesistön kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä.

Mannervesi on matala ja suojaisa merenlahti Pyhärannan ja Uudenkaupungin Pyhämaan välissä. Vedenvaihtuvuus on Mannervedellä vähäistä ja rehevöitymisen merkit ovat nähtävissä sinileväkukintoina, veden samentumisena sekä vesikasvillisuuden lisääntymisenä. Mannervesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi vuodesta 2013 lähtien.

Mannerveteen virtaa 19 kilometriä pitkä Ihodenjoki, joka saa alkunsa Otajärvestä. Ihodenjoen keskivirtaama on noin 1,5 m3/s ja valuma-alueen pinta-ala 191 km2. Ihodenjoki on luokiteltu voimakkaasti muokatuksi joeksi. Ihodenjoen lisäksi Mannerveteen virtaa muutamia pienempiä uomia, kuten Alhonoja ja Joensuunperänjoki Pyhärannassa sekä Otanpäänoja Pyhämaalla. Ravinnekuormituksen lähteitä Mannervedellä ovat muun muassa maaperästä huuhtoutuminen, maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä kalankasvatus.

Puhdas Mannervesi ry perustettiin toukokuussa 2019 alueen asukkaiden toimesta, koska Mannerveden veden laadun heikkeneminen oli herättänyt keskustelua asukkaiden ja mökkiläisten parissa usean vuoden ajan.

Mannerveden valuma-alue
Mannerveden valuma-alue

Varsinais-Suomen pintavesien ekologinen tila 2019

Värien merkitykset: