Vesiensuojeluvinkit

Miten toimia, jos huomaat asuin- tai mökkialueellasi olevan tarve laajemmalle järviruo'on niitoille? Turun AMK laatii kevään aikana oppaan rannanomistajille järviruo'on niittojen tueksi.

Lue sillä välin tästä joitain vinkkejä:

1. Selvitä alueesi omistussuhteet ja kiinteistötunnukset leikkuupalstoilta esimerkiksi maanmittauslaitoksen palvelusta. Kiinteistötunnusta tarvitaan myöhemmin ELY-keskukselle tehtävässä niittoilmoituksessa.

2. Pyydä tarvittaessa luvat muilta rannanomistajilta sekä tehkää niittoilmoitus ELY-keskukselle vähintään 30 päivää ennen leikkuita.

3. Etsikää palveluntarjoajat esimerkiksi Googlea käyttäen ja pyytäkää tarjouksia leikkuista.

4. Leikkuuajankohdasta sovittaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi lintujen pesimäkausi sekä alueen EU:n luonto- ja lintudirektiivien lajit, kuten viitasammakko.

5. Tärkeää on, että ruoko kerätään talteen vesistöstä. Maalle ruo'on voi tarvittaessa murskata.

6. Pienten määrien tapauksessa kuivuneen ruo'on voi käyttää omassa puutarhassa esim. kompostointiin tai katteena, joihin se on erinomainen materiaali.

7. Neuvoja tarvittavista luontoselvityksistä sekä muista huomioitavista asioista saa ELY-keskuksista.