Vedenlaatutietoja

Vedenlaatutietoja

Kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja klorofylli-a pitoisuuksien kehitys sekä veden sameuden muuttuminen Kuusikartan tarkkailupisteellä.

Kuvien mittaustuloksissa ylöspäin kulkea trendi kertoo vesistön lisääntyvästä rehevöitymisestä.

Pintavesien tilan tietojärjestelmä, PIVET. Lähde: SYKE ja ELY-keskukset