Mannerveden kuormitusselvitys valmistunut

01.06.2021

Mikä kuormittaa Mannervettä? Niklas Lindemanin opinnäytetyönä tekemä (Turun AMK) kuormitusselvitys antaa vastauksia: Mannerveden kuormitusselvitys