Mannerveden ekologinen tila edelleen tyydyttävä

09.09.2019

Suomen ympäristökeskus julkaisi uudet pintavesien ekologisen tilan luokitukset elokuun lopulla. Vesien ekologinen tila arvioidaan kuuden vuoden välein. Mannerveden osalta luokittelussa ei tapahtunut muutoksia ja tila luokitellaan edelleen tyydyttäväksi. Ihodenjoki luokitellaan nykyään voimakkaasti muutetuksi, mikä saattaa johtua käytössä olleista uusista luokitteluohjeista. Selkämeren ulomman rannikkoalueen tila on heikentynyt hyvästä tyydyttäväksi.

Ekologisen tilan arvioinnissa huomioidaan muunmuassa kalojen, vesikasvien, levien ja pohjaeläinten tila ja verrataan sitä tilanteeseen, jossa ihminen ei ole vaikuttanut eliöstöön. Lisäksi luokittelussa huomioidaan laatutekijät, kuten ravinteet ja näkösyvyys sekä hydromorfologiset tekijät, kuten muutetun rantaviivan osuus ja kalojen vaellusesteet.


Luokitteluasteikko:

  • erinomainen: sininen
  • hyvä: vihreä
  • tyydyttävä: keltainen
  • välttävä: oranssi
  • huono: punainen
  • voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen: ruskea
Pintavesien ekologinen tila 2019
Pintavesien ekologinen tila 2019
Pintavesien ekologinen tila 2013
Pintavesien ekologinen tila 2013

Ympäristökeskuksen ylläpitämästä vesikartasta pääsee seuraamaan Suomen vesialueiden luokituksia:      https://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=https://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI