Kosteikkojen rakentaminen

13.12.2021

Kosteikon rakentaminen edistynyt hyvin!

Pääosin kosteikko on valmis.

Keväällä suoritetaan vielä tarkistuksia ja tarpeelliset korjaukset,sekä tehdään ja asennetaan opastekyltit.


Alla Länsi-Suomen juttu aiheesta.

Kuvia kosteikolta

Hyviä uutisia Mannerveden vaikutusalueella asuville.

Urakoitsija on nyt aloittanut kosteikon rakentamisen Ihodenjoessa Valkaman kylässä.

Erityiskiitokset alueen isännille maa-alueen antamisesta kosteikon rakentamisalueeksi sekä heidän tekemästään vapaaehtoisesta rakennustyöstä kosteikon ja Mannerveden hyväksi.

Katso lisätietoa linkistä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston sivuilta Puhdas Mannaervesi ry:n vesiensuojeluhankkeesta. Linkki sivulle