Kosteikkojen rakentaminen

03.11.2021

Hyviä uutisia Mannerveden vaikutusalueella asuville.

Urakoitsija on nyt aloittanut kosteikon rakentamisen Ihodenjoessa Valkaman kylässä.

Erityiskiitokset alueen isännille maa-alueen antamisesta kosteikon rakentamisalueeksi sekä heidän tekemästään vapaaehtoisesta rakennustyöstä kosteikon ja Mannerveden hyväksi.

Katso lisätietoa linkistä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston sivuilta Puhdas Mannaervesi ry:n vesiensuojeluhankkeesta. Linkki sivulle