Kipsi-hanke tehostaa vesiensuojelua Saaristomerellä

09.05.2021

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi. 

Vaikka hankealueena on tässä vaiheessa Saaristomeren valuma-alue, sen tuloksia on syytä seurata.

Lue lisää kipsihankkeesta.

Hankkeen tarinakartta.